• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, viem, aká je veľká vaša túžba ma vidieť; ja sa však nemôžem ukázať všetkým; dám Vám zakúsiť moju prítomnosť mojou vôňou. Deti moje, neúnavne sa modlite, lebo modlitbou môžte oddialiť všetko a obsiahnuť všetko. Neproste iba Milosti, ale sa modlite, aby ste ich získali. Ja, čo som Vašou Matkou a nesmierne vás milujem, túžim po spáse všetkých. Rozprávajte o Ňom srdcom a nemajte strach, deti moje pútnici, lebo prostrednictvo vás vybraných, budú môcť počúvať moje slová; buďte viac nositeľmi slova Boha. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých.“

Pridaj komentár