• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé detičky moje, koľkých sŕdc mojich detí sa dotýkam; neznepokojujte sa pre vaše utrpenia. V tomto čase, v radosti a v bolesti, držte vždy pevne v rukách Svätý Ruženec. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo sa blíži koniec časov. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.“

Pridaj komentár