Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, povzbudzujem vás otvoriť srdce. Bola by som veľmi rada, keby sa rodiny modlili pol hodiny ráno a pol hodiny večer. Povedzte všetkým mojim synom a všetkým mojim dcéram, povedzte celému svetu a čo najskôr, že ja túžim po obrátení. Jediné slovo na svete, ktoré Vám hovorím je: OBRÁŤTE SA! Budem sa modliť, aby vás Boh nepotrestal; vy neviete, nemôžte vedieť, to, čo Boh pošle na svet. Vy sa musíte obrátiť. Zrieknite sa všetkého a buďte pripravení robiť to, čo Vám poviem. Dám Vám materské požehnanie.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 26 júl 1986

  • Post comments:0 Comments

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo v týchto dňoch, ak sa nemodlíte, prídu mnohé tresty.“

Ako to dopovedala, ja som začal vidieť, ako vo filme, všetky tie udalosti, ktoré spomínala Panna Mária a to, čo som videl, bolo hrozné. Panna Mária naďalej žiadala modlitby bez únavy. Ona nás pozýva k našej spáse, lebo nás miluje, lebo je naša mama, a chce nás vidieť spasených.

Panna Mária ďalej hovorí: „Žehnám vás deti moje. Modlite sa, lebo satan medzi svojimi prejavmi útočí na mnohé osoby; pamätajte si, že je kniežaťom klamstva, a pokúša vás všetkými spôsobmi. Poďte sem bez toho, žeby ste sa predvádzali. Modlite sa a proste, lebo ja vás počúvam. Hoci ma nevidíte, ja som zišla na toto miesto skôr preto, aby som dávala Milosti pre dušu, než tie materiálne. Teším sa z vás, čo ste bdeli celú noc a Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 26 júl 1986

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

  • Post comments:0 Comments

„Drahé detičky moje, koľkých sŕdc mojich detí sa dotýkam; neznepokojujte sa pre vaše utrpenia. V tomto čase, v radosti a v bolesti, držte vždy pevne v rukách Svätý Ruženec. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo sa blíži koniec časov. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi