Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti moje, povzbudzujem vás pokračovať po Pánovej ceste, zväčšiť lásku k nemu, ako som urobila ja, keď som dostala volanie Anjela Gabriela. Syn môj, každý štvrtok dostaneš posolstvo pre ľudstvo. Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi