• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, túžim, aby ste pochopili, že Boh si zvolil každého z vás vo svojom veľkom pláne spásy pre ľudstvo. Vy nemôžte pochopiť, ako veľká je vaša osoba v Božom pláne. Preto, drahé deti, modlite sa, aby sa mohli uskutočniť plány Boha. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“

Pridaj komentár