• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, som veľmi rada, že ste odpovedali na moje volanie. Ja sa teším z radosti, ktorú ste mi dali dnes večer. Vašimi modlitbami ste zachránili mojich dvoch synov, ktorí boli na strane zla a vďaka vašim modlitbám uvideli brány Neba. Drahé deti, keď ste zjednotení v modlitbe, vedzte, že ste naplnení Duchom Svätým. Odovzdajte sa mi úplne s vašimi bolesťami, modlitbou oddialite zlo. Zoberte vážne toto posolstvo. Choďte prijať Sviatosti do Pánovho Domu, kde vás On čaká každý deň. Bez očistenia sa nič neobsiahne. Ja budem stále s vami, aby ste sa obrátili. Vy neviete čo vás čaká vo večnosti. Ja som Mama, ktorá chce zachrániť svoje deti. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám Vám všetky tieto dary a žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.“

Pridaj komentár