• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás osobitným spôsobom vstúpiť do boja proti satanovi prostredníctvom modlitby. Satan chce konať mocnejšie; medzitým, čo ste si vedomí svojej činnosti, dajte si na seba Ruženec, a porazte ho s Ružencom v ruke. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“

Pridaj komentár