• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás zrieknuť sa všetkých vašich túžob. Toto sú bolestivé dni, preto konajte pokánie, zrieknite sa pozerania televízora a fajčenia, lebo Satan vás chce odvrátiť od modlitby. Začnite sa modliť celým srdcom, aby ste porazili Satana. Už sa priblížil deň Ježišovho víťazstva. Ježiš vás veľmi miluje, vy ste jeho svetlo lásky. Pamätajte na svoje umučenie, konajte pokánie a ponúknite Ježišovi vaše najdrahšie veci. Deti moje choďte prijať sviatosti, tak máte pokoj vo vašich rodinách. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice!“

Pridaj komentár