• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás modliť sa ešte viac, aby ste uľavili bolesti môjho Syna, zrieknúc sa vašich žiadostí, lebo toto sú dni Adorácie môjho Syna. Adorujte kríž, lebo veľa hriechov sa šíri po svete; málo je tých, ktorí chápu dôležitosť. Od toho dňa môj Syn ešte nesie kríž za vás; bez únavy; doprovoďte ho modlitbami. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

Pridaj komentár