• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

Počas modlitbovej vigílie, boli asi 4:00, zjavila sa mi Panna Mária: „Drahé deti, ďakujem Vám, že ste početní na tejto modlitbovej vigílii. Deti moje, keď prichádzate na toto miesto, zveríte mi vaše srdcia, aby som ich mohla odniesť môjmu Synovi Ježišovi, a nie vaše mince. Ja som v tento deň prosila môjho Syna Ježiša, aby Vám boli dopriate nekonečno Milostí duchovných a časných. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás!“

Pridaj komentár