• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Deti moje drahé, teším sa z vás, obzvlášť Žehnám všetkých tých, čo prišli z ďaleka. Deti moje drahé, prijmite do vašich sŕdc moje povzbudenia k modlitbe a k obráteniu. Neposudzujte, lebo zakaždým keď to robíte, Božie Kráľovstvo sa od vás odďaluje. Modlite sa veľa za Kňazov, nakoľko aj oni sú často pokúšaní zlým; neposudzujte ich, ale modlite sa stále za nich, aby plnia ich poslanie. Deti moje, stretnite sa pri modlitbe, obzvlášť tento mesiac a počas celého roku, ktorý Svätý Otec venoval mne. Žijete Božie Slovo s láskou a zúčastňujte sa Sviatostí. Keď tak budete konať, budete mať pokoj vo vašich srdciach a vo vašich rodinách. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“

Pridaj komentár