• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé Deti, dnes sa radujem osobitným spôsobom, ale zvlášť kvôli tebe syn môj, lebo sú tvoje narodeniny. Žehnám ťa, syn môj. Buď silný, syn môj, aby sa mohli otvoriť Bohu srdcia tvojich bratov a sestier. Ja, ako Mama, vkladám do môjho srdca všetkých a vaše utrpenia. Modlite sa za moje deti, ktoré sa vzďaľujú od Boha; a modlite sa, aby zlo skončilo.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“

Pridaj komentár