• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás pozývam k vytrvalej modlitbe, aby ste mohli obsiahnuť všetko to, čo potrebujete a mohli sa stále viac zamilovať do môjho Syna Ježiša. Deti moje, buďte silní v modlitbe, lebo iba tak porazíte satana a jeho pokušenia. Deti moje, nehovorte, že chcete zmeniť váš život, ale otvoriť srdce Bohu. Odo dneška modlite sa s otvoreným srdcom, lebo budú dni Milosti pre vás, ktoré Môj Syn chce dopriať každému z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých a buďte pokorní, lebo ja potrebujem vaše modlitby. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“

Pridaj komentár