Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 30 mája 1987

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, dnes sa radujem z vás, z tých ružencov, čo sa modlíte s láskou; iba tak môžte mať pokoj vo vašich srdciach. Deti moje, stretnite sa v rodinách a modlite sa Svätý Ruženec, lebo tak Ježiš bude bližšie pri vás. Odovzdajte sa Mu s vašimi utrpeniami, lebo aj On, aby videl Otca, veľa trpel. Drahé deti, dajte odslúžiť Svätú Omšu za vašich zosnulých, lebo aj oni potrebujú vaše modlitby. Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 30 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1987

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás pozývam k vytrvalej modlitbe, aby ste mohli obsiahnuť všetko to, čo potrebujete a mohli sa stále viac zamilovať do môjho Syna Ježiša. Deti moje, buďte silní v modlitbe, lebo iba tak porazíte satana a jeho pokušenia. Deti moje, nehovorte, že chcete zmeniť váš život, ale otvoriť srdce Bohu. Odo dneška modlite sa s otvoreným srdcom, lebo budú dni Milosti pre vás, ktoré Môj Syn chce dopriať každému z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých a buďte pokorní, lebo ja potrebujem vaše modlitby. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 14 mája 1987

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás k modlitbe, lebo satan je silný. Ničí manželstvá, rozdeľuje rodiny, uvádza do pochýb kňazov ohľadom ich rozhodnutia pre Boha a je veľa tých, ktorí urážajú Boha preklínaním. Buďte vytrvalejší v modlitbe a k sviatostiam, lebo satan vás chce stále viac oddialiť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 14 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 mája 1987

  • Post comments:0 Comments

„Deti moje, povzbudzujem vás k úplnej odovzdanosti Bohu. Som veľmi ubolená, kvôli mojim synom Kňazom, ktorí neveria v môj príchod; preto vás povzbudzujem modliť sa za kňazov, aby mohli pocítiť moju prítomnosť. Nebojte sa šíriť Pánovo slovo s láskou a pokorou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7 mája 1987

  • Post comments:0 Comments

„Drahé Deti, dnes sa radujem osobitným spôsobom, ale zvlášť kvôli tebe syn môj, lebo sú tvoje narodeniny. Žehnám ťa, syn môj. Buď silný, syn môj, aby sa mohli otvoriť Bohu srdcia tvojich bratov a sestier. Ja, ako Mama, vkladám do môjho srdca všetkých a vaše utrpenia. Modlite sa za moje deti, ktoré sa vzďaľujú od Boha; a modlite sa, aby zlo skončilo.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7 mája 1987