• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás pochopiť, že netreba sa modliť iba vtedy, keď sú modlitbové stretnutia, ale je nevyhnutné, aby sa každý z vás každodenne modlil k chváliac Pána, aby ste mohli dostať duchovné Milosti. Nezostávajte pozerať Nebo, ale obráťte vaše oči na svet, aby ste pochopili, že už prežívate všetky katastrofy a udalosti, ktoré sa uskutočňujú v rodinách. Opakujem Vám: buďte pokorní a modlite sa za kňazov! Meditujte všetky posolstvá, ktoré Vám dávam, lebo oni predstavujú slovo Boha. Ponúknite obety a pôsty, lebo iba tak môžte žiť v Pánovej Milosti. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!“

Pridaj komentár