• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, moje srdce je veľmi smutné z dôvodu mnohých hriechov. Vy nevidíte, ako žijete; preto vás pozývam otvoriť vaše srdcia voči vašim rodinám, lebo práve z tohto dôvodu mladí nedokážu otvoriť srdce voči Pánovi.
Obráťte najprv vaše rodiny modlitbou a pôstom, lebo ak neobrátite najprv vaše rodiny, nikdy nebudete môcť niesť lásku k blížnemu. Ale netreba sa modliť iba so skupinou, ale sa treba modliť predovšetkým vo vašich domoch, lebo mnohé rodiny už nedokážu viesť dialóg, preto vám viackrát opakujem, aby ste sa milovali, lebo mnohí z vás žijú v zmätku a nedokážete vstúpiť do Ducha modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!“

Pridaj komentár