• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, úpenlivo vás prosím, aby ste si urobili spytovanie svedomia, a mysleli pritom celým srdcom na Ježišovu smrť. Ja Vám to pripomínam stále, lebo vy zabúdate veľmi často na kalváriu Môjho Syna Ježiša. Modlite sa pred Krížom, lebo iba tak budete môcť pochopiť Ježišovo milosrdenstvo, preto som po boku každého z vás, aby som vás viedla po ceste svätosti. Preto vás pozývam sledovať všetky posolstvá, ktoré Vám boli dané. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“ 

Pridaj komentár