• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, moje srdce je plné radosti, lebo vy odpovedáte na moje volanie. Deti moje, darujte mi vaše srdcia, aby som ich mohla pretvoriť a urobiť ich podobnými môjmu! Drahé deti, teším sa z vašich modlitieb. Vedzte, že modlitbou, čokoľvek budete žiadať od môjho Syna, On Vám to daruje. Vy teraz nechápete prečo sa nachádzate takto zjednotení, pochopíte to však iba vtedy, keď prídete do Slávy Boha.
Deti moje drahé, úpenlivo vás prosím, aby ste niesli úsmev na každom z vás, lebo satan so svojou silou, sa snaží zničiť všetky plány Boha. Nebuďte ustarostení, ja budem vždy medzi vami, aby stále viac vzrastala vaša skupina; povzbudzujem vás mať úctu k vašim rodičom a k vašim bratom a sestrám, lebo mnohí z Vám ešte majú veľa zla v srdci. Povzbudzujem vás žiť sviatosti! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“

Pridaj komentár