• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás úpenlivo prosím, aby ste sa vrátili k Bohu, zasväťte sa do Jeho rúk, aby ste mohli mať Jeho pokoj celý. Modlite sa, modlite sa, modlite sa veľmi za hriešnikov a vašich nepriateľov a zvlášť za chorých; lebo oni pokračujú v utrpení Môjho Syna. Vedzte, že toto sú dni milosti, klopte celým srdcom na Pánovej dvere. Modlite sa, modlite sa, modlite sa; žehnám vás všetkých!“

Pridaj komentár