• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás odpovedať na moje volanie, lebo bez modlitby nemôžte poznať plány BOHA. Preto vás úpenlivo prosím, aby ste vstúpili do spoločenstva s Ježišom, lebo bez úplného obrátenia, necítite pokoj Boha. Preto, deti moje, vás pozývam, aby ste sa milovali celým srdcom. Modliac sa srdcom ste si vedomí lásky, ktorú Vám chce Boh darovať. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“

Pridaj komentár