• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa deti moje, ja Vám pomôžem modliť sa a budem Vám vždy nablízku. Budem nablízku tým, ktorí sa ešte nedokážu modliť. Deti moje, vy naďalej zotrvávate v hriechu, celým srdcom vás úpenlivo prosím, aby ste prijali všetky obety, o ktoré vás budem žiadať.
Nehovorte, že nieste schopní sa modliť, ale, ak by každý z vás začal konať pokoru, Duch Svätý zostúpi na vás. Mnohí sú ďaleko od plánov Boha, modlite sa, aby ste sa vrátili k Bohu. Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

Pridaj komentár