Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 15 októbra 1987

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa deti moje, ja Vám pomôžem modliť sa a budem Vám vždy nablízku. Budem nablízku tým, ktorí sa ešte nedokážu modliť. Deti moje, vy naďalej zotrvávate v hriechu, celým srdcom vás úpenlivo prosím, aby ste prijali všetky obety, o ktoré vás budem žiadať.
Nehovorte, že nieste schopní sa modliť, ale, ak by každý z vás začal konať pokoru, Duch Svätý zostúpi na vás. Mnohí sú ďaleko od plánov Boha, modlite sa, aby ste sa vrátili k Bohu. Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 15 októbra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1 októbra 1987

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás úpenlivo prosím, aby ste sa vrátili k Bohu, zasväťte sa do Jeho rúk, aby ste mohli mať Jeho pokoj celý. Modlite sa, modlite sa, modlite sa veľmi za hriešnikov a vašich nepriateľov a zvlášť za chorých; lebo oni pokračujú v utrpení Môjho Syna. Vedzte, že toto sú dni milosti, klopte celým srdcom na Pánovej dvere. Modlite sa, modlite sa, modlite sa; žehnám vás všetkých!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1 októbra 1987