Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 12 novembra 1987

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes Moja Upenlivá Prosba je, aby ste otvorili vaše srdcia pre moje posolstvá. Neznechuďte sa, keď Vám opakujem stále tie isté slová, to preto, lebo vaše srdcia sú ešte tvrdé a niesú ešte otvorené na prijatie Milosti, ktorú Vám Ježiš darúva mojou prítomnosťou medzi vami. Ja vás vždy pozývam k modlitbe, lebo je mocnou zbraňou proti pokušeniu a je správnou cestou k Ježišovi. Prosím vás, neznechucujte sa týmito mojimi úpenlivými žiadosťami, vy neviete, ako veľmi vás milujem. Túžim, aby ste sa zjednotili so mnou zastaviť ruku Môjho Syna, a tak oddialiť veľké tresty, ktoré sa môžu vrhnúť na svet. Moje srdce je veľmi smutné a roní pre vás veľa sĺz. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Nikdy sa neznechutím to opakovať!
Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 12 novembra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 11 novembra 1987

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, nekonečná je Láska môjho Syna k Vám. Dni sa krátia a ja už nevládzem zadržiavať tresty, ktoré sú nad svetom. Pomôžte mi modliť sa, buďte svetlom pre mladých, ktorí sú bez Boha.
Veľa sa modlite sa odvrátenie trestov, preto Môj Syn prišiel medzi vás, aby priniesol pokoj a lásku, mnohí však ten pokoj neprijímajú. Prijmite s láskou váš kríž a neste ho v srdci a Ježišov Kríž. Nestojte, ale kráčajte v Láske Pána a buďte nositeľmi pokoja! Modlite sa! Môj Syn vás veľmi miluje. Modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia, lebo satan je medzi vami, aby vás zničil a keď sa modlíte on vás rozptyľuje a dáva Vám myslieť na veľa škaredých vecí, ale vy buďte silní, lebo on je hrozný, vedzte, že môj syn Ježiš je blízko každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ježiš vás veľmi miluje.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 11 novembra 1987