Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7-8 decembrom 1987

 • Post comments:0 Comments

sa mi zjavila Panna Mária, oblečená v zlate a mi povedala: „Ďakujem všetkým osobám, ktoré si ma prišli uctiť s veľkou radosťou. Dokážem pochopiť vaše oslavovanie, môj Syn však chce, aby ste priniesli kvet Lásky a Pokory, aby som vás mohla naplniť riekami Milostí; tieto milosti Vám nemôžem darovať, lebo prichádzate bez pokory a nechávate sa chytiť pokušiteľom. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám všetkých prítomných v mene Najsvätejšej Trojice! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7-8 decembrom 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 12 novembra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes Moja Upenlivá Prosba je, aby ste otvorili vaše srdcia pre moje posolstvá. Neznechuďte sa, keď Vám opakujem stále tie isté slová, to preto, lebo vaše srdcia sú ešte tvrdé a niesú ešte otvorené na prijatie Milosti, ktorú Vám Ježiš darúva mojou prítomnosťou medzi vami. Ja vás vždy pozývam k modlitbe, lebo je mocnou zbraňou proti pokušeniu a je správnou cestou k Ježišovi. Prosím vás, neznechucujte sa týmito mojimi úpenlivými žiadosťami, vy neviete, ako veľmi vás milujem. Túžim, aby ste sa zjednotili so mnou zastaviť ruku Môjho Syna, a tak oddialiť veľké tresty, ktoré sa môžu vrhnúť na svet. Moje srdce je veľmi smutné a roní pre vás veľa sĺz. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Nikdy sa neznechutím to opakovať!
Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 12 novembra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 11 novembra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, nekonečná je Láska môjho Syna k Vám. Dni sa krátia a ja už nevládzem zadržiavať tresty, ktoré sú nad svetom. Pomôžte mi modliť sa, buďte svetlom pre mladých, ktorí sú bez Boha.
Veľa sa modlite sa odvrátenie trestov, preto Môj Syn prišiel medzi vás, aby priniesol pokoj a lásku, mnohí však ten pokoj neprijímajú. Prijmite s láskou váš kríž a neste ho v srdci a Ježišov Kríž. Nestojte, ale kráčajte v Láske Pána a buďte nositeľmi pokoja! Modlite sa! Môj Syn vás veľmi miluje. Modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia, lebo satan je medzi vami, aby vás zničil a keď sa modlíte on vás rozptyľuje a dáva Vám myslieť na veľa škaredých vecí, ale vy buďte silní, lebo on je hrozný, vedzte, že môj syn Ježiš je blízko každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ježiš vás veľmi miluje.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 11 novembra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 15 októbra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa deti moje, ja Vám pomôžem modliť sa a budem Vám vždy nablízku. Budem nablízku tým, ktorí sa ešte nedokážu modliť. Deti moje, vy naďalej zotrvávate v hriechu, celým srdcom vás úpenlivo prosím, aby ste prijali všetky obety, o ktoré vás budem žiadať.
Nehovorte, že nieste schopní sa modliť, ale, ak by každý z vás začal konať pokoru, Duch Svätý zostúpi na vás. Mnohí sú ďaleko od plánov Boha, modlite sa, aby ste sa vrátili k Bohu. Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 15 októbra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1 októbra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás úpenlivo prosím, aby ste sa vrátili k Bohu, zasväťte sa do Jeho rúk, aby ste mohli mať Jeho pokoj celý. Modlite sa, modlite sa, modlite sa veľmi za hriešnikov a vašich nepriateľov a zvlášť za chorých; lebo oni pokračujú v utrpení Môjho Syna. Vedzte, že toto sú dni milosti, klopte celým srdcom na Pánovej dvere. Modlite sa, modlite sa, modlite sa; žehnám vás všetkých!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1 októbra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 25 septembra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, moje srdce je plné radosti, lebo vy odpovedáte na moje volanie. Deti moje, darujte mi vaše srdcia, aby som ich mohla pretvoriť a urobiť ich podobnými môjmu! Drahé deti, teším sa z vašich modlitieb. Vedzte, že modlitbou, čokoľvek budete žiadať od môjho Syna, On Vám to daruje. Vy teraz nechápete prečo sa nachádzate takto zjednotení, pochopíte to však iba vtedy, keď prídete do Slávy Boha.
Deti moje drahé, úpenlivo vás prosím, aby ste niesli úsmev na každom z vás, lebo satan so svojou silou, sa snaží zničiť všetky plány Boha. Nebuďte ustarostení, ja budem vždy medzi vami, aby stále viac vzrastala vaša skupina; povzbudzujem vás mať úctu k vašim rodičom a k vašim bratom a sestrám, lebo mnohí z Vám ešte majú veľa zla v srdci. Povzbudzujem vás žiť sviatosti! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 25 septembra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 24 septembra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, úpenlivo vás prosím, aby ste si urobili spytovanie svedomia, a mysleli pritom celým srdcom na Ježišovu smrť. Ja Vám to pripomínam stále, lebo vy zabúdate veľmi často na kalváriu Môjho Syna Ježiša. Modlite sa pred Krížom, lebo iba tak budete môcť pochopiť Ježišovo milosrdenstvo, preto som po boku každého z vás, aby som vás viedla po ceste svätosti. Preto vás pozývam sledovať všetky posolstvá, ktoré Vám boli dané. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“  (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 24 septembra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 10 septembra 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, moje srdce je veľmi smutné z dôvodu mnohých hriechov. Vy nevidíte, ako žijete; preto vás pozývam otvoriť vaše srdcia voči vašim rodinám, lebo práve z tohto dôvodu mladí nedokážu otvoriť srdce voči Pánovi.
Obráťte najprv vaše rodiny modlitbou a pôstom, lebo ak neobrátite najprv vaše rodiny, nikdy nebudete môcť niesť lásku k blížnemu. Ale netreba sa modliť iba so skupinou, ale sa treba modliť predovšetkým vo vašich domoch, lebo mnohé rodiny už nedokážu viesť dialóg, preto vám viackrát opakujem, aby ste sa milovali, lebo mnohí z vás žijú v zmätku a nedokážete vstúpiť do Ducha modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 10 septembra 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4 Júna 1987

 • Post comments:0 Comments

“Drahé deti, aj dnes vás pozývam všetkých k modlitbe. Viete drahé deti, že Boh dopraje osobitné Milosti; preto odpovedzte na volanie Môjho Syna. Deti moje, milujte jeden druhých, lebo milovať vašich nepriateľov je najmocnejšou vecou, akú môžte ponúknuť Môjmu Synovi. Deti moje neposudzujte, neživte nevraživosť voči vašim bratom a sestrám, ale ponúknite obety, postite sa, zrieknite sa akéhokoľvek pôžitku, ktorý je Vám najdrahší; a tak môj Syn Vám dopraje všetky Milosti, o ktoré ste ho prosili. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.” (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4 Júna 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 30 mája 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, dnes sa radujem z vás, z tých ružencov, čo sa modlíte s láskou; iba tak môžte mať pokoj vo vašich srdciach. Deti moje, stretnite sa v rodinách a modlite sa Svätý Ruženec, lebo tak Ježiš bude bližšie pri vás. Odovzdajte sa Mu s vašimi utrpeniami, lebo aj On, aby videl Otca, veľa trpel. Drahé deti, dajte odslúžiť Svätú Omšu za vašich zosnulých, lebo aj oni potrebujú vaše modlitby. Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 30 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás pozývam k vytrvalej modlitbe, aby ste mohli obsiahnuť všetko to, čo potrebujete a mohli sa stále viac zamilovať do môjho Syna Ježiša. Deti moje, buďte silní v modlitbe, lebo iba tak porazíte satana a jeho pokušenia. Deti moje, nehovorte, že chcete zmeniť váš život, ale otvoriť srdce Bohu. Odo dneška modlite sa s otvoreným srdcom, lebo budú dni Milosti pre vás, ktoré Môj Syn chce dopriať každému z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých a buďte pokorní, lebo ja potrebujem vaše modlitby. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 14 mája 1987

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás k modlitbe, lebo satan je silný. Ničí manželstvá, rozdeľuje rodiny, uvádza do pochýb kňazov ohľadom ich rozhodnutia pre Boha a je veľa tých, ktorí urážajú Boha preklínaním. Buďte vytrvalejší v modlitbe a k sviatostiam, lebo satan vás chce stále viac oddialiť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 14 mája 1987

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 mája 1987

 • Post comments:0 Comments

„Deti moje, povzbudzujem vás k úplnej odovzdanosti Bohu. Som veľmi ubolená, kvôli mojim synom Kňazom, ktorí neveria v môj príchod; preto vás povzbudzujem modliť sa za kňazov, aby mohli pocítiť moju prítomnosť. Nebojte sa šíriť Pánovo slovo s láskou a pokorou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 mája 1987