• Post category:1988
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, bez modlitby a bez pôstu, nemôžte prinášať duše Môjmu Synovi. Pozývam vás prinášať duše Ježišovi a robiť pokánie preto, aby ste mohli uľahčiť ranám Môjho Syna. Pôst, o ktorý vás žiadam, nieje o chlebe a vode, ale vás žiadam o pôst od vašich hriechov, aby sa mohli očistiť vaše duše vyznaním vo svätej spovedi a prijímaním Sviatostí, účasťou na Svätej Omši, lebo mnohí z vás sa ešte nedokážu oslobodiť od hriechu. Preto môj Syn ma posiela medzi vás, aby mohol zhromaždiť všetky srdcia mojich synov a dcér. Nenechajte sa uchvátiť zlom, ale žite posolstvá, ktoré Vám boli darované. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“

Pridaj komentár