„Drahé deti, bez modlitby a bez pôstu, nemôžte prinášať duše Môjmu Synovi. Pozývam vás prinášať duše Ježišovi a robiť pokánie preto, aby ste mohli uľahčiť ranám Môjho Syna. Pôst, o ktorý vás žiadam, nieje o chlebe a vode, ale vás žiadam o pôst od vašich hriechov, aby sa mohli očistiť vaše duše vyznaním vo svätej spovedi a prijímaním Sviatostí, účasťou na Svätej Omši, lebo mnohí z vás sa ešte nedokážu oslobodiť od hriechu. Preto môj Syn ma posiela medzi vás, aby mohol zhromaždiť všetky srdcia mojich synov a dcér. Nenechajte sa uchvátiť zlom, ale žite posolstvá, ktoré Vám boli darované. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“

Pridaj komentár

Close Menu

Send this to a friend