• Post category:2010
  • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, dnes prichádzam k Vám, aby som Vás viedla po ceste pokoja.
Deti moje, klopem na Vaše srdcia, aby som Vám dala zakúsiť divy môjho Syna Ježiša.
Drahé deti, v Tomto období milosti, Boh chce, aby ľudstvo objavilo pravý pokoj. Bez modlitby svet upadá preto Vám opakujem, aby ste sa modlili, lebo ste veľmi ďaleko od Božích plánov, a ste veľmi fascinovaní materiálnymi vecami. Deti, naučte sa žiť slovo, ktoré Vám nechal Boh, lebo bez svojho slova nebudete môcť mať pravý pokoj. Preto detičky moje prichádzam, aby som Vám priniesla Dobrú Správu, ak je vo Vás živá túžba po stretnutí s Ním, ja Vám vždy prídem na pomoc.
Ďakujem Vám detičky moje za Vašu prítomnosť.
Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár