• Post category:2010
  • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, aj dnes s radosťou chcem Vás viesť k objavu Božej Lásky. Drahé deti, ako mama chcem Vám dať ochutnať milosrdenstvo, ktoré môj Syn živí pre každého z Vás cez svoje odpustenie. Avšak mnohí ešte nedokážu odpustiť, preto povzbudzujem všetkych Vás, aby ste sa viac približovali k Eucharistiám (Svätým Omšiam – poznámka prekladateľa), aby ste prosili a obsiahli pravé odpustenie. Drahé deti, ak by ste sa nechali úplne viesť mojími pozvaniami, bolo by oveľa ľahšie prísť k Bohu, preto viackrát opakujem, aby ste sa modlili. Bez modlitby sa nemôžte Doňho zaľúbiť a preto necítite Jeho prítomnosť a Lásku, ktorú živí voči každému z Vás, takže, detičky moje, odovzdajte sa stretnutiu s Bohom. Otváram Vám cesty, ktoré vedú k pravému pokoju, povzbudzujem Vás preto, aby ste sa rozhodli pre večnosť. Ďakujem všetkým za odpoveď na moje volanie, sľubujem detičky moje celú moju lásku pre každého z Vás. Milujem Vás a nechcem, aby ste sa vzdialili od Božej milosti. Budem pri každom z Vás, aby som Vás podporila pri všetkých vašich pokušeniach, detičky moje otvorte srdce bez strachu, lebo rieky milosti budú plynúť pre Vás. Ďakujem Vám za Vašu prítomnosť a dám Vám moje materské požehnanie, žehnám všetkých a vaše predmety. Pochválený buď Ježiš Kristus!

Pridaj komentár