• Post category:2010
  • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, aj dnes Vás povzbudzujem stretnúť pravého Utešiťeľa, vedzte deti moje iba on je pravé útočisko a pravé osvieženie. Drahé deti, ešte raz Vás povzbudzujem otvoriť srdce, lebo otvorením srdca môžte stretnúť Božie divy. Drahé deti, ste príliš roztržití a nedokážete ešte pochopiť Mmôj príchod preto Vás povzbudzujem k odovzdanosti. Iba v pravej dôvere sa môžte zmeniť, lebo mnohí z Vás nedokážu žiť pravú odovzdanosť, vedzte, že ja som Vaše útočisko a vy ste zreničky mojich očí.
Modlite sa za zničenie Vášho ega.
Iba pokorou sa môžte pretvoriť v pravú lásku a iní budú môcť vidieť vo Vás pravé Božie diela.
Deti vy neveríte, že budete žiť večne, a ste oklamaní nepriateľom, aby ste pohŕdali týmto svetom. Preto deti moje Vás povzbudzujem, aby ste nezostali hľadieť na nebo. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za moje deti zasvätených, lebo s nimi moje Nepoškrnené Srdce zvíťazí. Ja Vás žehnám a budem vždy vašim útočiskom.

Pridaj komentár