Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 06/11/10

  • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, aj dnes Vás povzbudzujem stretnúť pravého Utešiťeľa, vedzte deti moje iba on je pravé útočisko a pravé osvieženie. Drahé deti, ešte raz Vás povzbudzujem otvoriť srdce, lebo otvorením srdca môžte stretnúť Božie divy. Drahé deti, ste príliš roztržití a nedokážete ešte pochopiť Mmôj príchod preto Vás povzbudzujem k odovzdanosti. Iba v pravej dôvere sa môžte zmeniť, lebo mnohí z Vás nedokážu žiť pravú odovzdanosť, vedzte, že ja som Vaše útočisko a vy ste zreničky mojich očí.
Modlite sa za zničenie Vášho ega.
Iba pokorou sa môžte pretvoriť v pravú lásku a iní budú môcť vidieť vo Vás pravé Božie diela.
Deti vy neveríte, že budete žiť večne, a ste oklamaní nepriateľom, aby ste pohŕdali týmto svetom. Preto deti moje Vás povzbudzujem, aby ste nezostali hľadieť na nebo. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za moje deti zasvätených, lebo s nimi moje Nepoškrnené Srdce zvíťazí. Ja Vás žehnám a budem vždy vašim útočiskom. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 06/11/10

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 02/10/10

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, dnes Vás pozývam položiť s dôverou pred Boha vaše starosti, lebo On, ako Otec Milosrdenstva Vás chce utešiť. Nebojte sa stretnúť Kráľa Pokoja, ale Vás pozývam znovuobjaviť pravé hodnoty života, lebo mnohí z Vás sú ďaleko od pravého pokoja, budujúc si svet bez Boha.
Preto detičky moje ja prichádzam medzi Vás na Zem, aby som utešila Vaše srdcia, aby ste sa necítili byť opustení.
Drahé deti, ak sa neodovzdáte úplne pravému obráteniu a odpovedi na prikázania, stále viac sa budete vzdiaľovať od Boha a od Jeho plánov, preto Vás pozývam k modlitbe a k prístupu k Sviatostiam, iba tak môžte kráčať po pravej ceste spásy.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Žehnám Vás všetkých tu prítomných a všetky vaše predmety.
Ďakujem Vám za odpoveď na Moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 02/10/10