• Post category:2010
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes prichádzam k Vám, aby som Vás viedla k pravému obráteniu. Drahé deti, odložte so srdcom plným dôvery všetko to čo Vás ťaží, lebo Duch tešíteľ chce zostúpiť na každého z Vás. Drahé deti, vy ste veľmi ďaleko od modlitby, preto, detičky moje, ja ako Mama utešovateľka, prichádzam, aby som Vás viedla, povzbudzujúc Vás k pravému obráteniu.
Moje drahé deti, vedzte, že keď vo Vás nieje pravé obrátenie, nemôžte žiť úplný pokoj.
Mnohí z Vás sa nepostia, nemodlia sa, a opakujem, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo nepriateľ ničí rodiny, manželstvá a všetko to čo je Božími plánmi.
Drahé deti, žite tento čas prípravy, aby ste boli pripravení na Jeho príchod.
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.
Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár