Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/02/11

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, dnes Vás pozývam, aby ste prešli cestou zmierenia so sebou samými. Drahé detičky pozývam Vás tešiť sa z radosti, že prichádzam medzi Vás. Tešte sa!
Detičky moje, mnohé milosti Boh chce darovať ľudstvu, tým, že Mňa darúva Vám. Deti, vedzte, že ja som bola prvou nositeľkou Slova. Dnes môj Syn Ježiš mi dovoľuje byť dlho medzi Vami, vedzte, že môj Syn šiel pripraviť miesto pre každého z Vás, preto Vás pozývam k modlitbe a k odpusteniu za dar večnosti; lebo mnohí z Vás sú presvedčení, že všetko končí tuná. Je to však najväčšie klamstvo satana a ja, ako mama, deti moje chcem, aby sa nik nestratil. Lebo Vás milujem.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnili všetky Božie plány. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/02/11