• Post category:2011
  • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, aj dnes Vás pozývam adorovať kríž, aby ste zakúsili všetko Jeho milosrdenstvo.
Koľkí z Vás ešte nepochopili Jeho smrť?
Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste sa nenechali oklamať týmto svetom, ktorý Vám sľubuje falošné ilúzie, a tak Vás vedie k negácii Boha. Nepadnite do tejto pasce.
Deti moje Ja som prišla, aby som Vás ochránila pred týmto nebezpečenstvom. Detičky moje povzbudzujem Vás otvoriť Sväté Písmo a čítať úryvok, aby ste sa živili Jeho Slovom, ktoré je život a pravda.
Nebojte sa deti moje Ja som s Vami; chcem, aby ste boli všetci pod mojou ochranou, kde Vás nik neodlúči od Božej Lásky; lebo ste zreničkou mojich očí.
Ak Vás svet nenechá na pokoji, to preto, lebo vy nepatríte tomuto svetu; ja Vás potrebujem, Vaše modlitby.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnili Božie plány. Potrebujem Vás a Vaše ÁNO, aby ste boli svedkami Lásky Boha a všetkého čo Vám On dá zakúsiť.
Vedzte, že nieste sami, ale s mojou pomocou, s Vašimi modlitbami a s pôstami zlo skončí, vojny prestanú a moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár