• Post category:2011
  • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, dnes som s Vami osobitným spôsobom, aby som Vám dala zakúsiť vôňu svätosti.
Detičky moje, ak neotvoríte srdce, nikdy nebudete môcť vychutnávať vnútorný pokoj.
Preto Vás vždy povzbudzujem ku každodennej modlitbe, aby ste mali vo Vás Ducha tešiteľa.
Ako veľmi by som chcela, aby ste vy všetci mali radosť stretnúť tvár môjho Syna Ježiša. Vy veríte, že je veľmi ďaleko!!
Predsa však, deti moje, je vždy medzi Vami a Vy ho nespoznávate.
Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste mali dôveru v tento čas milosti s mimoriadnými znameniami, ktoré Boh dopraje ľudstvu; lebo Ja, ako mama, chcem Vás priviesť k Nemu.
Viem, že vy všetci máte túžbu ma vidieť, ale nie všetkým mojim deťom je daná táto milosť.
Ja vidím Vás a upieram Svoj materský pohľad, na každého z Vás; pozývam Vás, s Vašou pomocou, uskutočniť plány Boha.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár