• Post category:2011
  • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, dnes Vás pozývam byť pozorní v tomto období kde je všetko roztržitosť.
Prosím Vás, deti moje, aby ste sa nenechali zaangažovať iba všetkým tým čo je zábava; ale Vás pozývam, deti moje, nezanechať modlitbu; lebo nepriateľ Vás pokúša odkladaním modlitby.
Ja Vás pozývam dať vždy na prvé miesto modlitbu, lebo on vždy striehne, aby zničil Váš pokoj.
Modlite sa za kňazov a za Cirkev, lebo mnohí z nich sa strácajú, a Ja, ako mama, nechcem, aby sa stratili.
Detičky moje, vy čo ste volaní v tomto čase milosti, Vás povzbudzujem chváliť a žehnať diela, ktoré Boh koná na každom z Vás!
Preto Vás povzbudzujem byť viac vytrvalí s osobnou modlitbou, kde Boh môže odstrániť všetko to, čo je zlo; a urobiť Vás novými stvoreniami.
A Vás čo máte poznanie modlitby, ktorá je mocou na zničenie satana, pozývam Vás k postu a k sviatostnému zmiereniu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa mohli uskutočniť plány, ktoré má Boh s Vami.
Ja Vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár