• Post category:2011
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes Vás vyzývam, aby ste stretli Kráľa pokoja.
Deti moje, bez osobnej modlitby nemáte radosť stretnúť Kráľa pokoja; už dávno, deti moje, Vás pozývam k modlitbe.
Modlite sa deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali osobné stretnutie s Mojim Synom Ježišom, lebo mnohí z Vás sa ešte nerozhodli nastúpiť na cestu pokoja.
Nebude pokoj vo Vašich srdciach, ak sa neodovzdáte; Ja Vás vyzývam modliť sa každodenne, kde sa môžte živiť Bohom, aby ste cítili všetky Jeho dobrodenia! Modlitba Vás uzdraví a spasí Vás.
Detičky moje drahé, modlite sa v rodine, aby zloduch nerušil život Vašich rodín.
So spoločnou modlitbou satan sa oddiali od každého z Vás; preto Vás napomínam neoddaľovať modlitbu.
Ja budem vždy pri Vás a budem sa modliť s Vami.
Ďakujem Vám a žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

N.B.: Počas zjavenia Panna Mária odhalila vizionárovi, že zjavenia nemajú byť verejné, ale v súkromnej podobe, potom Ona sama bude viesť modlitbu.

Pridaj komentár