• Post category:2012
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa bez akejkoľvek únavy, lebo mnohí z Vás sa už nedokážu ponoriť do modlitby, a hľadajú inde znamenia a zázraky, kde všetko toto Vás nevedie k tomu, aby ste našli Kráľa pokoja.
Nechajte sa viesť vašimi pastiermi bez toho, žeby ste ich posudzovali; takto im pomôžete v ich poslaní, kde sa vaša viera stane pravou; a buďte misionármi vo vašich rodinách a vo vašich farnostiach.
Deti moje drahé, povzbudzujem Vás žiť pravú cestu obrátenia a svedectva, kde by sa vo vás všetko toto mohlo zmeniť!
Deti moje, ak prichádzam medzi vás, prichádzam, aby som vás podporila v týchto temných časoch, preto vás pozývam k vytrvalej modlitbe, kde vás nikto nebude môcť odlúčiť od lásky Boha.
Odvahu deti moje, zoberiem vás za ruku, ako mama, aby som vás viedla k ceste vyrovnanosti.
Zostanem s vami detičky moje, aby som vás chránila pred všetkým tým, čo vás straší; viem, že svet je unášaný smerom, kde je všetko dovolené a dopriate, a kde vy riskujete necítiť viac rozdiel medzi dobrom a zlom, a nechať sa oklamať tými čo žijú bez Boha.
Som s vami, a všetkých vás nesiem pod mojím ochranným plášťom.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali hliadkami Boha v tichu a v pokore!
Ďakujem Vám a žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár