• Post category:2012
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam utešiovať vaše srdcia unavené a znechutené zo všetkého toho, čo sa deje vo svete.
Deti moje, srdce, ktoré sa neponorí do úplnej odovzdanosti Bohu, nemôže cítiť objatie Svojho milosrdenstva.
Deti moje, povzbudzujem vás k skutočnému stretnutiu s Mojím synom, ktorý ma posiela na túto zem, lebo mnohí z vás sú oklamaní pravdou a chodia po iných cestách, ktoré nemôžu darovať pokoj.
Ja som prišla, aby som obnovila cestu vášho putovania, aby ste mali pomoc od vašich pastierov.
Iba prostredníctvom nich, a s vami, sa uskutočňujú plány, ktoré má Boh s Vami.
Ja neprichádzam, aby som zmenila Božie Slovo, ale, aby som obnovila Jeho Slovo, ktoré mnohí z Vás ešte nepoznajú.
Preto Vás povzbudzujem, aby ste žili Jeho volanie.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo vy neviete, že keď ste ponorení do modlitby, Boh je prítomný!
Ja, ako mama, upieram zrak na každého z Vás, a dávam Vám požehnanie Boha v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár