• Post category:2012
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som utešovala vaše srdcia plné utrpenia.
Prichádzam, aby som Vám priniesla utešiteľa pokoja, prichádzam, aby som Vám dala okúsiť lásku, ktorú Boh živí pre každého z vás.
Deti moje, odvahu, odvahu, neznechucujte sa zaťažujúc vaše srdcia, ale sa ponorte v úplnej odovzdanosti do rúk Boha utešiteľa.
Vedzte deti moje,že keď ste zjednotení v modlitbe, ste, ako prekrásne kvety.
Nezvednite, deti moje, je čas prebudiť sa; ako jar.
Zima pominula, polia rozkvitli, a vy vidíte, že príroda sa mení.
Preto vás povzbudzujem, deti moje, aby ste vstúpili do Božích plánov, pre vás neznámych a ťažkých na pochopenie.
Avšak prostredníctvom modlitby a Ducha utešiteľa, budete osvietení a dáte zmysel vášmu životu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa za vašich pastierov, lebo prostredníctvom nich a vás Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.
Vďaka, detičky moje, že ste prišli, s túžbou ma stretnúť, a ja sa Vám dám pocítiť vo vašich srdciach.
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.
Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár