• Post category:2012
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, tomto čase milosti a milosrdenstva vás povzbudzujem otvoriť úplne srdce Bohu.
Vedzte deti moje, že ja som prišla, ako matka pokoja, aby som ho rozšírila vo vašom srdci, a pomohla tomuto svetu bez pokoja.
Povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste boli svetlom pre druhých; žite moje posolstvá, ktoré môj syn Ježiš Vám posiela cezo Mňa.
Deti moje, vy ešte nechápete divy, ktoré Boh chce uskutočniť na každom z vás, lebo ešte nieste vytrvalí v modlitbe.
Ja neprichádzam na zem, aby som pretvorila vaše plány, ale prichádzam vyrovnať chodník, ktorý Boh pripravil pre každého z vás, aby vaša radosť bola úplná.
Som s vami, a s vami by som chcela uskutočniť Božie plány, lebo ste zreničkami jeho očí.
Radujte sa a jasajte, lebo Kráľ pokoja prichádza vštepiť svetlo sveta, kde zlý nemôže prevládnuť a bude porazený.
Potrebujem vás a mojich pastierov.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Potom dala požehnanie Otca, Syna a Ducha Svätého.

Pridaj komentár