• Post category:2012
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás povzbudzujem, aby ste sa tešili a žili radosť Boha!
Odvahu detičky moje, som s vami osobitným spôsobom; prijmite a žite posolstvá, ktoré Vám Boh dáva skrze mňa!
Modlite sa viac osobnú modlitbu, vzývajte Ducha Svätého, aby vás viedol pri vašich každodenných rozhodnutiach, lebo mnohí z vás nežijú osobnú modlitbu a nedokážu sa každodenne ponoriť do nej!
Vedzte, deti moje, že potrebujem vaše modlitby, lebo prostredníctvom modlitby sa môžte premeniť na dar pre druhých a byť v plánoch, ktoré má Boh na každého z vás, kde svetlo premieňa a roznecuje vaše tváre.
Ja prichádzam, aby som vás učila kráčať po tých cestách, ktoré Boh vyznačil pre každého z vás.
Modlite sa za Cirkev, za vašich pastierov a modlite sa za moje úmysly, aby som sa mohla vždy prihovárať a viesť vás na tejto púti.
Ja sa úplne darúvam Vám, ako som sa úplne darovala môjmu synovi Ježišovi.
Ďakujem Vám, deti moje, že máte smäd po láske Boha, nebojte sa odovzdať do jeho náručia!
On je otec a chce, aby sa nikto z vás nestratil! Milujem vás, chránim vás a žehnám vás osobitným spôsobom v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár