• Post category:2013
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes moje materské pozvanie vás povzbudzuje rozpoznať Kráľa pokoja, aby ste vedeli, že on je váš vykupiteľ. Neodkladajte na zajtra to, čo môžte urobiť dnes, ale vás pozývam, detičky moje, žehnať vašich bratov a sestry, ktorým mnohí z vás nedokážu odpustiť; srdce, ktoré neodpúšťa, srdce, ktoré nemiluje, nemôže mať pokoj! Neodsudzujte, ale vás žiadam, aby ste žehnali, lebo mnohí z vás nedokážu žehnať! Boh Vám chce darovať pokoj, je po boku každého z vás a naliehavo klope, ale vy nedokážete odpovedať! Je čas zmeniť sa, je čas svedčiť vašim životom! Lebo ja som prišla darovať ten pokoj, ktorý Vám človek nedá. On je pravý pokoj, otvorte vašu náruč, aby ste objali a žehnali tých, ktorých nedokážete objať! Blahoslavení tí, ktorí sa nechajú kolísať v náručí BOHA, ako dieťa sa nechá kolísať v náručí mamy! Viem koľkí z vás sú pod ťarchou utrpenia choroby, prosím môjho syna Ježiša, aby Vám ju pomohol znášať. Odvahu, odvahu, som s vami a zostanem pri každom z vás, dívam sa Vám uprene do očí a úplne sa Vám darujem, aby ste mohli rozkvitnúť do nového života. Nieste sami, zvolávam na vás Ducha Utešiteľa! Ja sa Vám neprihováram neznámymi jazykmi a neprinášam nové evanjeliá, ale prichádzam, aby som pripomenula slovo Boha, ktoré mnohí z vás nežijú. Ja Vám ďakujem, žehnám vás! Modlite sa za mojich synov pastierov, nech otvoria dvere dobrej noviny, Boh netúži po Cirkvi z krásnych kameňov, ale túži po Cirkvi ľudí, ktorí sa stanú Kristovými hliadkami!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa mohli uskutočniť všetky plány BOHA! Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!

Pridaj komentár