• Post category:2013
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam poutierať vaše slzy.
Potrebujem vás, potrebujem vaše áno.
Mnohí sú tí, ktorí zanechali chodník modlitby, a žijú, akokeby nikdy nespoznali lásku BOHA.
Ale ja vás naliehavo prosím a pozývam vás obnoviť vaše áno.
Vy, čo kráčate so mnou a čo ste dostali dar môjho volania, pomôžte mi distribuovať tú lásku, ktorú BOH dáva každému z vás.
Nebojte sa svedčiť, naopak, buďte svetlo a nádej pre tých, ktorí nemajú sveto a nádej.
Vy, čo ste stratení a zmätení a nieste už schopní milovať, to preto, lebo ste stratili chodník pravdy a zmysel pre hriech a nedokážete viac rozlíšiť dobro od zla.
Je veľa učiteľov, ktorí vás odďalujú stále viac od plánov Boha.
Ja Vám hovorím a naliehavo vás prosím, aby ste neboli nositeľmi nesvárov, ale buďte nositeľmi radosti!
Srdce, ktoré miluje, nieje srdcom žiarlivým a nieje srdcom závistlivým, ale je srdcom plným milosrdenstva.
Deti moje nieste sami, prišla som vás chytiť za ruku a zobrať vaše utrpenia, aby som dala niektorým Ježišove objatie a viedla vás ku chodníku pokoja.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za mojich pastierov, aby ste spolu s nimi boli zjednotení v dome Otca!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pridaj komentár