• Post category:2013
  • Post comments:0 Comments

Dnes Madona sa predstavila celá v zlate a obklopená mnohými anjelmi.
Ako vždy sa predstavila hovoriac pochválený buď JEŽIŠ KRISTUS.
Drahé deti, aj dnes klopem na vaše srdcia, aby to zranené srdce ste mohli darovať môjmu synovi JEŽIŠovi.
Prebuďte sa, ako sa zornička prebúdza každé ráno, aby ste mali tú túžbu stretnúť KRÁĽA pokoja.
Deti moje, keď ste v modlitbe, cítite vo vás ťarchu vašich mizérií, a nedokážete sa odtrhnúť od vašich hriechov.
Srdce, ktoré sa nedaruje úplne môjmu SYNOVI, nemôže objaviť jeho krásu, a nemôže sa zamilovať DOŇHO.
Ja vás povzbudzujem, Drahé deti, bojovať proti nepriateľovi vytrvalou modlitbou.
Vy detičky moje, čo hovoríte, že ma milujte, ešte nieste schopní odpustiť.
Nechcete milovať tých, čo sú po vašom boku.
Iba z vášho premenenia môžte byť darom pre blížneho.
Ja si slúžim týmito časmi, žeby s mojimi pastiermi, sa môžu uskutočniť plány, ktoré BOH má na každého z vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa.
Žehnám vás všetkých v mene OTCA, SYNA a DUCHA SVÄTÉHO.

Pridaj komentár