• Post category:2014
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás pozývam mať tichú modlitbu, nepozostavajúcu z mnohých slov.
Detičky moje, snažte sa byť svetlom vo svete, lebo sú mnohí tí, ktorí nedokážu darovať to svetlo tým, ktorí sa chcú priblížiť k môjmu synovi JEŽIŠovi.
Túžim, deti moje, aby každý si zobral na starosti tých, ktorých Vám BOH postavil po boku, lebo bez lásky jedných k druhým, vy nemôžte svedčiť divy, ktoré BOH chce uskutočniť vo vašom živote.
Dávaním sa dostáva; moje srdce je smutné kvôli mnohým dušiam, ktoré ešte žijú v hriechu a strácajú sa v ich ja, preto ja vás vytrvalo pozývam k modlitbe srdca.
Modlitba vás premení, a vašou premenou, vy budete pravými svedkami môjho príchodu, lebo prostredníctvom vás ostatní môžu rozpoznať, že ja žijem vo vás.
Srdce, ktoré neodpúšťa, nemôže svedčiť o láske BOHa!
Odvahu, detičky moje, ja som s vami a po boku každého z vás, aby som Vám darovala celú moju lásku, aby vy ste sa naplnili DUCHOM SVÄTÝM!
Iba s pokorou sa vy naučíte milovať môjho syna JEŽIŠa, a budete praví synovia a dcéry; budovatelia pokoja.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za všetkých tých, ktorí sú veľmi ďaleko od plánov BOHA a povzbudzujem vás modliť sa za pastierov, nakoľko spolu s nimi sa môžte podporiť a dať spoznať Jeho Slovo a žiť ho naplno!
Ďakujem Vám detičky moje, že ste odpovedali na moje volanie.

Pridaj komentár