• Post category:2014
  • Post comments:0 Comments

Dnes večer prišla Panna Mária oblečená celá v zlate a s ňou veľa anjelov a povedala mi „Buď pochválený Ježiš Kristus!“ a ja som odpovedal „Dnes a vždy buď pochválený!“.
„Deti moje, dnes chcem požehnať všetkých tých, čo si ma prichádzajú uctiť, mnohí prišli, ako pútnici, aby sa mi poďakovali za všetok ten čas, čo som medzi vami.
Odvahu detičky moje, som s vami, aby sme prešli spolu s vami cestu svätosti, a priniesla vás môjmu synovi Ježišovi! Prosím vás deti moje, aby ste sa neznechutili, lebo ja som s vami, aby som viedla vaše srdcia k ceste svätosti. Ďakujem deti moje, za lásku, ktorú živíte, k Bohu; a Vám, synovia a dcéry, moji pútnici, ktorí ste boli povolaní stať sa nositeľmi pokoja a lásky: buďte Svetlom vo svete!
Ja prosím každý deň Ducha Tešiťeľa, aby vás viedol vo vašich skupinách.
Dnes nieje môj sviatok, ale je náš sviatok, a tých, ktorí vytrvali po celé tie roky môj príchod medzi vás.
Žehnám každého z vás osobitným spôsobom!
Prosím môjho syna Ježiša, aby v tento deň, vypočul všetky vaše prosby. Modlite sa za mojich synov pastierov, aby oni vás mohli viesť!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

Pridaj komentár