Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/06/2014

  • Post Comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, ako Matka ľudstva, prichádzam medzi vás, aby ste sa obliekli do milosrdenstva, lebo bez milosrdenstva nemôžte žiť kontemplatívnu modlitbu.
Mnohí z vás sa nedokážu modliť, a strácajú sa po ceste, nevediac žiť živú vieru.
Nežite vieru, ktorú si sami vyrobíte; a ktorá Vám neprináša radosť!
Ja vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre cestu svätosti, lebo mnohí z vás sa už nedokážu ponoriť do Božieho slova!
Bez modlitby a bez odpustenia, nedokážete stretnúť Kráľa pokoja!
Deti moje, žiadate všetci dar pokoja, ak sa však nemodlíte, nemôžte mať pokoj; a ja vás žiadam, aby ste sa stali darom pokoja!
Modlite sa, aby som ja, s mojím príchodom, Vám mohla pomôcť na tejto ceste, kde je všetko bez Boha! Odvahu deti moje, som po boku vás, ktorí ste chorí a utrápení, a prichádzam vás utešiť a podporiť, aby ste sa necítili byť sami!
Vy, čo žijete moje posolstvá, povzbudzujem vás k odovzdanosti, a nesnažte sa pochopiť tajomstvo, ktoré Vám Boh chce zjaviť, ale Vám hovorím, že tu nieje nič na pochopenie, ale treba iba milovať!
Modlite sa, a nechajte sa viesť vašimi pastiermi; a ja budem prosiť Ducha Tešiteľa, aby som mohla viesť vaše skupiny!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/06/2014