• Post category:2014
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás pozývam radovať sa z radosti, ktorú Boh chce darovať vašim srdciam. Modlite sa, deti moje drahé, lebo iba prostredníctvom vytrvalej modlitby vy sa môžte stať darom Boha!
Drahé deti, povzbudzujem vás zastaviť sa a žiť dar, ktorý Vám bol daný; nebuďte ako žobráci, lebo mnohí z vás nežijú vytrvalú vieru a riskujú zakolísať stratiac chodník, ktorý Boh vyznačil na každého z vás, a radosť z môjho príchodu medzi vás! Deti moje, vy všetci ste vzácni v mojich očiach a Boh nerobí rozdiely medzi darmi, ktoré každý má. Len jeden je učiteľ, a ja vás povzbudzujem, aby ste nesúdili, stavajúc sa jeden proti druhému, nevidiac viac pravdu! Vy viete, že satan je silný, všetko rozdeľuje a snaží sa nedovoliť Vám žiť váš pokoj. Ja vás povzbudzujem žiť  pokornejšiu modlitbu, pozostávajúcu z darovania, a tak budete praví svedkovia!
Modlite sa vo vašich rodinách, lebo tam Boh koná a tam je vidno ovocie, ktoré Vám Boh dopraje!
Ja budem vždy po boku každého z vás, aby som vás viedla v plánoch Boha.
Povzbudzujem vás modliť sa za pastierov a za tých, ktorí zanechali cestu a ja budem držať moju materskú ruku na každom z vás, aby sa nik nestratil! Deti moje, odvahu, nieste sami, ja budem s vami a budem prosiť nad každým z vás Ducha Svätého, nakoľko vy budete zasvätení a vedení mojimi rukami!
Ďakujem že ste odpovedali na moje volanie; a modlite sa za mojich pastierov!

Pridaj komentár