• Post category:2014
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes, s materským srdcom, klopem na vaše srdcia, aby Kráľ pokoja mohol vstúpiť do vašich sŕdc. Koľkí z vás, detičky moje, sa nedokážu totálne ponoriť do modlitby! Ja vás žiadam položiť k Ježišovým nohám všetko to, čo vás zaťažuje; berúc Vám pokoj!
Deti moje, pozerám na každého z vás, a uprene sa na vás dívam materským pohľadom, aby som Vám  darovala Ducha Tešiteľa. Túžim od vás po hlbšej modlitbe, aby zlý vás nemohol odlúčiť od chodníka, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás! Ja som po vašom boku so všetkou mojou láskou.
Ako kvočka zhromažďuje svoje kuriatka, tak Ja som zhromaždila všetkých vás.
Pomôžte mi deti moje, vašimi modlitbami, lebo vás potrebujem, lebo prostredníctvom cesty svätosti, vy môžte vychutnávať a žiť moje posolstvá!
Koľkí z vás sa nedokážu modliť; a ja Vám chcem pomôcť, ako matka pomáha svojim deťom; a preto od vás žiadam pôst a modlitbu, aby sa mohli oddialiť ťažké dni.
Ja som vždy s vami, a po boku každého z vás, a nikdy vás neopustím!
Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. Žehnám vás všetkých!

preložil D.R.

Pridaj komentár