• Post category:2015
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes s materským srdcom prichádzam medzi vás, aby ste otvorili nádej pre tých, ktorí už nemajú nádej života. Odvahu, odvahu, deti moje, ako matka utešuje svoje detičky, ja utešujem každého z vás; je vás však málo, ktorí odpovedáte a pomáhate mi uskutočňovať cestu svätosti!
Koľkí z vás máte smäd po pravde?
Ja vás povzbudzujem, deti moje, mať dôveru v seba samých, lebo mnohí z vás prítomných ste veľmi ďaleko od Božieho Slova a žijete bez Boha! Ja vás povzbudzujem, deti moje, aby ste mohli žiť pravdu; aby ste mali dar pokoja. Nežijete, akokeby Vám Boh nepatril!
Vy viete, že Boh necháva slobodu každému z vás, veľakrát sa On kloní pred vami a pred vašou slobodou.
Hovorím Vám všetkým „vráťte sa k Bohu, vráťte sa, ako v počiatkoch, keď ste cítili moju prítomnosť“! Ja vás milujem a prichádzam zhromaždiť všetkých vás, čo ste zišli z chodníka!
Modlite sa, modlite sa, aby mi Boh doprial milosť byť medzi vami, a poutierať každú slzu vášho srdca!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám za vašu prítomnosť.

preložil D.R.

Pridaj komentár