• Post category:2015
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, s materskou láskou prichádzam medzi vás, aby som vás utešovala tak, ako matka utešuje svoje deti.
Deti moje, ak sa nerozhodnete žiť moje posolstvá pre vás, ktorí už dávno poznáte môj príchod, nemôžte objaviť plány, ktoré má Boh pre každého z vás!
Detičky, nesprávajte sa, akokeby ste nikdy nepoznali môj príchod medzi vás; je čas rozhodnúť sa, aby ste boli pripravení mi pomôcť!
Potrebujem vás, vaše áno, nakoľko vďaka vášmu áno, by ste mohli byť moje vojsko a pomôcť mi v týchto časoch, kde nieje svetlo! Stanťe sa svetlom pre tých, ktorí nezakúsili tieto časy milosti!
Ja, uprene sa dívam na vás, a dotýkam sa vašich sŕdc, aby som Vám pomohla.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Iba vďaka modlitbe sa môžte stať pokornými, ponúknuc sa druhým. Satan striehne a oslabuje vašu vieru, dôsledkom čoho strácate nádej. Ja vás povzbudzujem, aby ste sa zverili mojim synom pastierom, prostredníctvom, ktorých je Vám daný dar zmierenia.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Žehnám vás všetkých v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

preložil D.R.

Pridaj komentár